بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه برنامه ریزی عملیاتی باحضور دکترمحمدشکوهیان، ریاست بیمارستان، مدیریت ومسئولین بیمارستان وهمچنین کارشناسان برنامه ریزی راهبردی معاونت درمان در تاریخ 95/3/16 در اتاق ریاست تشکیل گردید .

در این جلسه در خصوص روند پایش برنامه هابحث وبررسی گردید ومقرر شد مستندات پایش در اسرع وقت به دانشگاه ارسال گردد .