بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، روزیکشنبه 23 خردادماه 95، مسئولین دانشگاه علم وصنعت جهرم با ریاست ومسئولان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا دیدار ودر خصوص آموزش کارآموزان کمک بهیاری آن مرکزدر این بیمارستان بحث وگفتگو نمودند.