بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته CPR بیمارستان در روز یکشنبه 95/3/23به ریاست دکترمحمدشکوهیان وباحضور اعضای کمیته تشکیل جلسه داد .

در ابتدای این جلسه دکترشکوهیان ریاست بیمارستان، درسخنانی به تبیین اهمیت CPR وآموزش پرداختند.در ادامه دکترولی زاده، پزشک CPR بیمارستان درخصوص راه اندازی کمیته CPR وآموزش های موثر در این زمینه پیشنهادات وراهکارهای خود را بیان واعضای کمیته باتوجه به اهمیت و اولویت موارد ذکرشده به بحث وگفتگو پرداختند .