بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، درراستای منویات رهبرمعظم انقلاب وتاکیددولت محترم، کارگروه برنامه ریزی عملیاتی بیمارستان بامحوریت اقتصاد مقاومتی، در خصوص تعیین وتبیین اهداف وبرنامه های عملیاتی واقدامات انجام گرفته بارویکرد اقتصاد مقاومتی ، در تاریخ 95/3/20 و95/3/22 تشکیل جلسه داد ومستندات این جلسه به دانشگاه جهت ارائه به فرمانداری ارسال گردید .