بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، نخستین جلسه کمیته آمار وفناوری اطلاعات امروز دوشنبه 95/3/24 به ریاست آقای کریم زاده مدیریت بیمارستان ووباحضور سایر اعضای کمیته تشکیل گردید .

در این جلسه در خصوص ثبت فعالیت های پاراکلینیکی، آمار اورژانس، پرونده های ترخیصی وکنسلی بحث وتصمیمات وراهکارهای لازم اتخاذ گردید.