بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس آموزشی هیپرگلسیمی و هیپوگلیسمی درتاریخ 95/3/22 به همت سوپروایزرآموزشی بیمارستان، توسط آقای دکتر عوض زاده جهت گروه های هدف برگزار گردید.

اهم مباحث مطرح شده در این کنفرانس به قرار زیر می باشد :

1- تعریف دیابت

2- انواع دیابت

3- روش های تشخیص وغربالگری

4- درمان وانواع داروهای خوراکی وتزریقی

5- سبک صحیح زندگی وروش های پیشگیرانه