بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ،جلسه ماهیانه ارزیابی اعتباربخشی درتاریخ 95/3/26 باحضور کارشناس اعتباربخشی بیمارستان ومسئولین بخش های درمانی در محل سالن آموزش بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه شاخص ها وآمارهای سال 1394 مربوط به هربخش دراختیار مسئولین مربوطه قرار گرفت وفرم های تکمیل شده نظرسنجی 3 ماهه اول سال جاری واحدهای پشتیبانی به واحد بهبود کیفیت تحویل گردید .