بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، صبح روز شنبه 95/3/29نشست دکترضیایی، معاون درمان دانشگاه ودکترشکوهیان، ریاست بیمارستان با مسئولین بخش های درمانی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزار گردید.

شایان ذکر است در این جلسه، قوانین مربوط به اعزام یا پذیرش بیمار، کدهای 247 و724 و... مطرح گردید ومسئولین بخش ها و واحدها مشکلات ومسائل خود رابیان نمودند ودکتر ضیایی پاسخگوی آنها بودند .