بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس تکنیک های تصویربرداری ازشانه درروز پنجشنبه  95/3/27 به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان وباهماهنگی رابط آموزشی واحد رادیولوژی جهت پرسنل این بخش برگزار گردید.