بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه هیات اجرائی بیمارستان به ریاست آقای کریم زاده مدیر بیمارستان در روز یکشنبه مورخ 95/3/30 تشکیل گردید.

 اهم مباحث مطرح شده  ومصوبات در این جلسه  به شرح ذیل می باشد :

1- اهتمام بیشتر به مسائل روحی و روانی کارکنان ورسیدگی به امور رفاهی ایشان

2- صدور احکام پرسنلی در سال 1395

3- برگزاری کمیته بحران در اسرع وقت

4- پیگیری وادامه امور اجرایی پارکینگ بیمارستان