بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

       به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛مادری 20ساله از اهالی استهبان در زایمان دوم خود، درهفته سی ویکم حاملگی، در اتاق عمل زایشگاه این بیمارستان، سه قلوهای خودرا به دنیا آورد.

 قابل ذکر است که این سه قلوی تازه متولد شده ( 2  نوزاد پسر یک کیلوو660گرمی و یک کیلو و565گرمی  و همچنین نوزاددختریک کیلو و615 گرمی )که به روش سزارین چشم به جهان گشوده اند، هم اکنون برای انجام درمانهای تکمیلی ومراقبت های ویژه در بخش NICU تحت نظر می باشند.

 گفتنی است طی همین 2تولددوقلوی دیگر توسط 2مادر استهباناتی وفسایی نیز دربخش زایشگاه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به ثبت رسیده است.

خاطرنشان می گردد حال عمومی هر3 مادر خوب ارزیابی شده است .