بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز شنبه مورخ 95/4/5 دکترجمالی نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی به همراه آقایان خرم فرماندار ویژه فسا ومحمدی رئیس شورای اسلامی شهر فسا ازیکی از سربازان حادثه سقوط مرگبار اتوبوس سربازان به دره نی ریز، که در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تحت مراقبت ودرمان بود عیادت نمودند واز روند ارائه خدمات درمانی وی مطلع گردیدند.

اضافه می شود در این ملاقات صمیمی، این سرباز اهل شیراز، از نحوه ارائه خدمات این بیمارستان اظهار رضایت نمودند .

شایان ذکر است این سرباز که به علت آسیب چشم،مهره های کمر وشانه در تاریخ 95/4/2 وارد بیمارستان شده بود، در روز شنبه 95/4/5 با وضعیت عمومی خوب، از بیمارستان ترخیص گردیدند .