بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ، جلسه آموزش نحوه محاسبه طرح مبتنی برعملکردبراساس case method  به همت سوپروایزرآموزشی روزشنبه 95/4/12 درسالن جلسات باحضور مترون وسرپرستاران بخش های مختلف برگزار گردید.

دراین جلسه آقای نکوئیان توضیحات لازم رادرخصوص این طرح ارائه نمودند وبه سوالات حضار پاسخ دادند .