بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دوره آموزشی نگارش و پایش برنامه عملیاتی، ویژه مسئولین واحدهای اداری و پاراکلینیک در روز سه شنبه 15/4/95، در سالن کنفرانس طبقه دوم بیمارستان برگزار گردید .

در این جلسه سرکارخانم آبادی در مورد نگارش برنامه عملیاتی و نحوه پایش آن توضیحات لازم را ارائه نمودند ومقرر گردید حضار ، برنامه های عملیاتی بخش های خود را تا تاریخ 30/4/95 به دفتر بهبود کیفیت بیمارستان تحویل دهند .