بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

تصویر متن تقدیر وتشکر  یکی از همراهان بیماران بستری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا از مسئولین بیمارستان وکادر درمانی بخش  ICU

 ( در ذیل )