بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه توجیهی پرسنل جدیدالورود درتاریخ 95/4/20 توسط سوپروایزرآموزشی بیمارستان در محل سالن اسکیل لب بیمارستان برگزار گردید .