بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا، دکترمحمدشکوهیان ریاست بیمارستان در گفتگوی اختصاصی باخبرنگار ما به تشریح فعالیت بخش های مختلف بیمارستان در3 ماهه اول سال جاری پرداخت وگفت : درصد اشغال تخت کل بیمارستان درسه ماه اول سال، بطورمیانگین بالای 98% بوده است .

رئیس بیمارستان درپاسخ به خبرنگارما درخصوص ارائه درصد ضریب اشغال تخت یکی دیگراز بخشهای بیمارستان ( بصورت جزئی تر)افزود : برای نمونه درصد اشغال تخت  بخش جراحی عمومی زنان درفروردین ماه 82.9%، دراردیبهشت ماه 118.89%و درخرداد ماه 126.27% بوده است .

ایشان درمورد بخش اورژانس نیزبیان داشت : همواره درصد اشغال تخت های اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بالای 100% می باشد. دکترشکوهیان ، درصد اشغال تخت بخش اتفاقات بیمارستان درسه ماه اول سال(بهار95) رابه ترتیب 135.25% ، 139.45%و122.3% ذکر نمودند و تعداد مراجعین به این بخش را در فروردین ماه سال جاری 17539نفر، در اردیبهشت ماه 14455 نفر ودر خردادماه14100نفر برشمردند.

وی در پایان گفت : این درصدبالای اشغال تخت، درحالی است که بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا، بعنوان قطب پزشکی شرق فارس،علی رغم کمبود نیروی انسانی در تمام رده ها، تاکنون بااهتمام ویژه وتلاش های شبانه روزی مدیران، پزشکان وکلیه پرسنل درمانی وغیردرمانی خود، توانسته بیماران شهرستان فساوبیماران شهرهای مجاوروهمجوار راتحت پوشش قرار داده ومن همین جا فرصت راغنیمت شمرده واز همه این عزیزان تشکر وقدردانی می نمایم .