بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دوشنبه مورخ 95/4/21 کمیته 247 بیمارستان باحضوردکترشکوهیان، رئیس بیمارستان ، دکتر ولی زاده ، دبیرکمیته 247وسایراعضای کمیته تشکیل جلسه داد .

در این جلسه دکتر ولی زاده، به تشریح چرخه کد 247 پرداخت. وی بااشاره به اینکه  اورژانس پیش بیمارستانی شروع چرخه کد 247 می باشد ، افزود : این چرخه ،زنجیروار تا اورژانس بیمارستان( واحد تریاژ) وبخش آنژیوگرافی ادامه می یابد وهماهنگی بین ارکان اصلی بسیارمهم وضروری می باشد .