بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      جلسه رابطین آموزشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و مسوول آموزش کارکنان دانشگاه، با هماهنگی سوپروایزر آموزشی بیمارستان ، در راستای نحوه اثربخشی دوره های آموزشی  در روز شنبه 26 تیرماه 95 صبح برگزار گردید.