بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، در روز دوشنبه 95/4/28، هیات رئیسه بیمارستان از پروژه های ترماسنتر، تریاژ وپارکینگ پرسنل بازدید واز نزدیک در روند مسائل اجرایی و میزان پیشرفت های فیزیکی پروژه ها قرار گرفتند .