بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، کنفرانس آموزشی تستهای تشخیصی  قلب و کارگاه عملی نحوه صحیح گرفتن نوار قلب جهت بخشهای ccuو post ccu با هماهنگی رابط آموزشی ccu و سوپروایزر آموزشی بیمارستان در بخش ccu در روز چهارشنبه 30تیرماه 95برگزار گردید.