بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دوره عملی احیا پایه و آزمون داروهای ترالی اورژانس جهت پرسنل بخش آنژیوگرافی توسط سوپروایزر آموزشی بیمارستان در شنبه 95/5/2 درسالن پراتیک برگزارگردید.