بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، کنفرانس مدیریت بحران جهت پرسنل درمانی توسط آقای جمشیدی در سالن کنفرانس بیمارستان در تاریخ دوم مردادماه95 برگزار گردید و انواع مخاطرات و راههای مقابله  با آن شرح داده شد.