بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)،سوم مردادماه 95 کنفرانس استرس شغلی و ایجاد انگیزه با هماهنگی سوپروایزر آموزشی بیمارستان ، توسط آقای رضاییان کارشناس ارشد پرستاری در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.