بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، بازدیدمدیریتی ایمنی در روز دوشنبه مورخ 95/5/4 راس ساعت 8صبح باحضور مترون بیمارستان، آقای سرسبز در بخش زنان وزایمان انجام شدومقرر گردید مسائل ومشکلات مطروحه تاحصول نتیجه وحل موضوع، پیگیری گردد .