بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

 

نتایج مسابقات والیبال خواهران در هفته اول

 

 

یکشنبه مورخ 3/5/95
NICU + اورژانس اطفال 0 اتاق عمل 2
آزمایشگاه 0 زایشگاه 2
سه شنبه مورخ 5/5/95
اطفال 2 ICU 0
درمانگاه + نوار قلب 2 جراحی زنان + دیالیز 0
چهارشنبه مورخ 6/5/95
GYN 0 بیهوشی 2
اتفاقات در حال برگزاری مرکز تلفن + مدارک پزشکی + پذیرش در حال برگزاری

 

تاریخ و ساعات برگزاری مسابقات والیبال خواهران در هفته دوم

 

 

یکشنبه مورخ 10/5/95
داخلی اتفاقات 10:30 - 9
جراحی مردان + داخلی جراحی کمک بهیار + خدمات 15 13:30
سه شنبه مورخ 12/5/95
ICU جراحی زنان + دیالیز 10:30 - 9
دفتر پرستاری + آنژیو تصویربرداری 15 13:30
چهارشنبه مورخ 13/5/95
اتاق عمل زایشگاه 10:30 - 9
CCU آزمایشگاه 15 13:30