بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

امروز پنجشنبه 95/5/7 ، کنفرانس مدیریت وکنترل درد باهماهنگی سوپروایزر آموزشی بیمارستان، توسط آقای نجفی جهت پرسنل درمانی بیمارستان در سالن کنفرانس تشکیل گردید.

اهم موضوعات مطرح شده در این کنفرانس عبارتند از :

1- تعریف درد و انواع آن

2- عوارض وفواید درد

3- روشهای تسکین درد