بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ، کمیته کارگروه ایمنی بیمارستان در تاریخ 95/5/6 باحضور کارشناس ایمنی معاونت درمان و اعضای کارگروه برگزار گردید.

در این جلسه اقدامات صورت گرفته در راستای ایمنی بویژه سنجه های جدید ایمنی مورد بررسی قرار گرفت .