بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

   به گزارش روابط عمومی بیمارستان، امروز یکشنبه دهم مرداد1395، هیات اجرایی بیمارستان به ریاست دکتر محمدشکوهیان تشکیل جلسه داد .

در این جلسه دکتر شکوهیان باتاکید بر مدیریت زمان وکارها، خواستار طرح مشکلات واحدها توسط مسئولین وارائه راهکاراز طریق هم اندیشی در این جلسات گردیدند.

ایشان بااشاره به اهمیت حفظ حریم بیماران ولزوم رعایت قوانین ودقت عمل، خواستار اهتمام ویژه مسئولین نسبت به عدم استفاده از گوشی تلفن همراه در حین کار توسط کارکنان شدند .

در ادامه این جلسه، آقای کریم زاده ، مدیریت بیمارستان ضمن تاکید بر لزوم توجه به امورکارکنان ومسائل رفاهی ایشان، باتقدیر ازاقدامات انجام شده تاکنون، خواستار پیگیری بیمه تکمیلی پرسنل وتسهیل در این امرشدند .

وی بااشاره به بروزرسانی وب سایت بیمارستانوتنوع اخبار ومطالب آن وتقدیر از این اقدام، برلزوم تعامل بیشتر با مسئولین شهرستان وارباب رسانه تاکید نمودند.

مدیر بیمارستان، صرفه جویی در مواد مصرفی وپرهیز از اسراف وفرهنگ سازی در این زمینه را راهکاری در جهت اقتصاد مقاومتی دانستند .

درپایان نیز مسئولین ومدیران به تشریح مسائل ونقطه نظرات خویش پرداختند .