بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • حضور مدیران وکارشناسان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درسازمان انتقال خون فساوقدردانی از پرسنل زحمتکش این سازمانحضور مدیران وکارشناسان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درسازمان انتقال خون فساوقدردانی از پرسنل زحمتکش این سازمان
  • حضور مدیران وکارشناسان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درسازمان انتقال خون فساوقدردانی از پرسنل زحمتکش این سازمانحضور مدیران وکارشناسان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درسازمان انتقال خون فساوقدردانی از پرسنل زحمتکش این سازمان
  • حضور مدیران وکارشناسان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درسازمان انتقال خون فساوقدردانی از پرسنل زحمتکش این سازمانحضور مدیران وکارشناسان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درسازمان انتقال خون فساوقدردانی از پرسنل زحمتکش این سازمان

    قدردانی از پرسنل زحمتکش  سازمان انتقال خون فسا همزمان با 9 مردادماه سالروز تاسیس سازمان انتقال خون ایران و روز اهدای خون