بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ، کنفرانس تب کریمه-کنگو باهدف آشنایی پرسنل اورژانس، داخلی، آی سی یو داخلی، همکاران دفترپرستاری ودانشجویان توسط متخصص عفونی بیمارستان برگزار گردید .

در این کنفرانس، سرکارخانم دکتر پورمنتصر، متخصص عفونی ضمن تعریف کلی این بیماری، به تشریح نحوه شیوع بیماری، روشهای پیشگیری ودرمان آن پرداخت .