بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • توزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دخترتوزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر
  • توزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دخترتوزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر
  • توزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دخترتوزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر
  • توزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دخترتوزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر
  • توزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دخترتوزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر
  • توزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دخترتوزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر
  • توزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دخترتوزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر

 

 

درچشم خویش ذوق خدا رانگاه کن  *
گلخنده امام رضا رانگاه کن *
از آن زمان که خواهرسلطان ماشدی *
بانو،شماملیکه ایران ماشدی

توزیع شیرینی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر( امروز پنجشنبه 14 مرداد95)