بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروزپنجشنبه 95/5/14، به همت سوپروایزرآموزشی بیمارستان، برنامه های آموزشی ذیل دربیمارستان برگزار گردید :

1_کارگاه عملی اطفا حریق با حضور مدیر امور عمومی و جمع کثیری از پرسنل درمانی و غیر درمانی در محوطه بیمارستان
2_کارگاه عملی احیا پایه و همچنین آزمون کتبی از داروهای ترالی اورژانس جهت بخشهای زایشگاه و جراحی عمومی زنان که در این جلسه کارکنان این بخشها با آریتمی های خطرناک و درمان آنها نیز آشنا گردیدند.
3_ کارگاه عملی احیا پایه جهت پرسنل خدمات که این عزیزان نیز با مبانی احیا پایه آشنا و سپس بصورت عملی و انفرادی  ماساژ قلبی دادن با مولاژ راتمرین نمودند .