بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه اعتباربخشی ویژه مسئولین بخش های درمانی درتاریخ 95/5/14 درسالن جلسات بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه سنجه های جدید از اعتباربخشی نوین بیمارستانی موردبررسی قرار گرفت .

در ادامه این جلسه، مدیرخدمات پرستاری مامایی بیمارستان، ضمن تبریک میلادحضرت معصومه(س)، نکات لازم در اجرای استانداردهای پرستاری رامطرح نمودند .