بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، روزشنبه 95/5/16، ابراهیم خرم ، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان فسا بطور سرزده از بخش اتفاقات بیمارستان بازدید نمود .

وی ضمن عیادت از بیماران بستری در بخش وگفتگوباایشان، رضایت بیماران ازنحوه ارائه خدمات درمانی ومجموعه کادردرمانی بیمارستان را قابل قبول دانسته وتوفیقات بیشتر کارکنان درمانی وغیردرمانی بیمارستان رامسالت نمودند .

خاطرنشان می گردد این مهم درحالی محقق گردیده است که بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا باضریب اشغال تخت بالای 128% بعنوان یکی از شلوغ ترین بیمارستانهای کشور شناخته شده وراهکار برونرفت از آن، تکمیل و راه اندازی بیمارستان جدید الاحداث امام حسین(ع) می باشد .