بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، بازدیدمدیریتی ایمنی بخش ICU جراحی باحضور مدیران ارشدوپرسنل بخش درساعت 8 صبح انجام شد .

دراین واکراندمدیریتی مسائل ومشکلات مربوط به ایمنی بیماران، ایمنی تجهیزات وایمنی کارکنان مطرح و راهکارهای لازم ارائه گردید.