بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا،جلسه آموزشی احیا پایه عملی و ایمنی و سلامت شغلی جهت پرسنل واحدهای تاسیسات وتجهیزات پزشکی توسط سوپروایزر آموزشی  با حضور مدیر امور عمومی و سرکار خانم مرادی در سالن کنفرانس روز چهارشنبه 20مردادماه 95جهت پرسنل تاسیسات برگزار گردید.