بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا،نشست صمیمانه آقای کریم زاده، مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با آقای نوح پیشه،رئیس آتشنشانی فسا درتاریخ 95/5/21 در محل بیمارستان برگزار گردیدوبرتعامل وهمکاری بیشتر دو مجموعه تاکید گردید.

خاطرنشان می گردد در این جلسه مقرر گردید وضعیت fire box ها، کپسول هاو راههای خروج اضطراری بیمارستان توسط کارشناسان آتش نشانی بازدید وبررسی به عمل آید وهمچنین دوره های آموزشی اطفاء حریق جهت پرسنل بیمارستان برگزار گردد.

در پایان این نشست اززحمات وهمکاری های آقای نوح پیشه تقدیر گردید .