بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، دیروز یکشنبه 24 مردادماه 95، نشست مدیریت بیمارستان با آقای مباشری، مسئول بیمه سلامت شهرستان درخصوص بررسی برخی مشکلات بیماران برگزار گردید وبه منظور دستیابی به راهکارهای مناسب به بحث وتبادل نظر پرداختند .