بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه کسب آمادگی " دوره آموزشی احکام نمازبیماران ویژه پرستاران " بااولویت مدیران پرستاری بیمارستان در روز چهارشنبه مورخ 95/5/27 به ریاست آقای کریم زاده مدیربیمارستان وباحضور مدیران وکارشناسان بیمارستان برگزار گردید.

دراین جلسه ضمن تحلیل وبررسی مسائل مختلف وبرنامه ریزی امور اجرایی برپیگیری وهماهنگی های لازم  تاکید گردید.