بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، امروز پنجشنبه 28 مردادماه 95، کمیته کنترل عفونت بیمارستان به ریاست دکترشکوهیان وباحضور اعضا تشکیل جلسه داد .

در این جلسه درخصوص اهمیت رعایت نکات استریل وهمچنین تردد در بخش های ویژه( بطور خاص ICU) بحث وگفتگو گردید.

خاطرنشان می گردد گرفتن کشت های دوره ای از تجهیزات وبیماران بخش های ویژه ازجمله تاکیدات سرکارخانم دکتر پورمنتصر از حاضرین در جلسه بود.