بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگاه یک روزه آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتی برای اولین باردرفسا، به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و باهمکاری بی شائبه مدیریت، واحدهای آموزش و روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) وبا هماهنگی ستاد اقامه نماز استان، در روز یکشنبه 31 مردادماه 95برگزار گردید.

در این کارگاه که با استقبال چشمگیرمواجه گردید، همکاران با احکام بیماران نظیر احکام نمازبیماران، غسل ووضوی جبیره، محتضر و... بصورت تئوری وعملی آشنا گردیدند .