بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کارگاه عملی احیا پایه و نحوه صحیح گرفتن ماسک بر روی مولاژ روز دوشنبه 1 شهریور جهت پرسنل بخش زنان و زایمان توسط خانم بخشی زاده سوپروایزر آموزشی بیمارستان در سالن پراتیک برگزار گردید و در انتهای جلسه آزمون کتبی داروهای ترالی اورژانس بعمل آمد.