بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی در روز شنبه 6 شهریورماه 95 باهماهنگی سوپروایزر آموزشی، توسط دکتریاراحمدی متخصص طب اورژانس درسالن کنفرانس جهت کادردرمانی بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه الگوریتم احیای پیشرفته بر اساس پروتکل 2015مطرح گردید، در ادامه جلسه حضار،درخصوص آریتمی های خطرناک آموزش های لازم را دیدند ودرپایان نیز پرسشهای خود را طرح واز مدرس کارگاه، پاسخ های لازم را ارائه نمود .