بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در ادامه جلسات طرح تکریم ارباب رجوع، دکتر محمد شکوهیان، ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) باپرسنل پذیرش تسویه ترخیص تشکیل جلسه دادند.

در این جلسه درخصوص برخورد مناسب باارباب رجوعان وتکریم حرمت ومنزلت ایشان بحث وگفتگو شد.