بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، اولین جلسه هیات رئیسه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بعدازمعارفه دکتر رضاییان، مدیریت جدید بیمارستان،امروز یکشنبه 95/6/14 به ریاست دکترشکوهیان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که آقای کریم زاده، مدیرسابق بیمارستان ، به ارائه گزارشی از عملکرد دوره مدیریت خویش پرداخت وخواستارهمکاری همه جانبه با مدیریت جدیدبیمارستان، دکتررضاییان شدند، درادامه این جلسه نیزمدیریت جدیدبیمارستان به حضار معرفی گردیدند و ایشان  دیدگاه های خودراتبیین نمود.