بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، امروز دوشنبه 15 شهریورماه95 ، دکتر محمد شکوهیان، ریاست بیمارستان ، دکتررضاییان، مدیربیمارستان ومهندس زحمتکش ، مدیرامورعمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) باپرسنل انتظامات تشکیل جلسه دادند.

در این جلسه که بامحوریت " طرح تکریم ارباب رجوع" برگزار گردید درخصوص برخورد مناسب توام با رعایت موازین وسجایای اخلاقی بابیماران وهمراهان آنها وتکریم حرمت ومنزلت ایشان صحبت شد .