بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا، جلسه اعتباربخشی ویژه مسئولین بخش های درمانی راس ساعت 12 روز دوشنبه 15 شهریورماه 95 برگزار گردید .

در این جلسه مسئولین با سنجه های جدید اعتباربخشی آشناگردیدند ومقرر شد پیرو این جلسه مستندات مربوطه تهیه وبه دفتر بهبود کیفیت ارسال گردد .