بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

مرحله گروهی مسابقات والیبال خواهران که از 3/5/95 با حضور 20 تیم متشکل از بخشهای مختلف درمانی و پاراکلینیک و پشتیبانی شروع شده بود، در روز سه شنبه مورخ 13/6/95 به پایان رسید و تیم های اول و دوم گروه ها به مرحله یک چهارم صعود کردند که به شرح ذیل می باشد :

  • ·گروه اول : 1- تیم درمانگاه + نوار قلب 2- تیم پست سی سی یو
  • ·گروه دوم : 1- تیم زایشگاه 2- اتاق عمل
  • ·گروه سوم : 1- تیم اتفاقات 2- تیم GYN
  • ·گروه چهارم : 1- تیم تصویربرداری 2- اداری

که برنامه بازیها در مرحله یک چهارم و نیمه نهایی به صورت ذیل می باشد :

 

شنبه 20/6/1395
اتفاقات POST CCU 12:30 - 11
اتاق عمل تصویربرداری 14 12:30

یکشنبه 21/6/1395
درمانگاه نوار قلب اداری 12:30 - 11
زایشگاه GYN 14 12:30

سه شنبه 23/6/1395
برنده بازی بین POST و اتفاقات برنده بازی بین اتاق عمل و تصویربرداری 12:30 - 11
برنده بازی بین درمانگاه و اداری برنده بازی بین زایشگاه و GYN 14 12:30