بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، جلسه توجیهی پرسنل جدیدالورود کاردانشجویی وطرحی به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان، امروز چهرشنبه 95/6/18 در سالن پراتیک برگزار گردید .

دراین جلسه سوپروایزرهای آموزشی، کنترل عفونت ومسئول ایمنی بیمارستان،درخصوص رعایت سلسله مراتب اداری، مستندسازی( گزارش پرستاری وتکمیل دفاتر موجود در بخشها) ، هموویژلانس، عفونت های بیمارستانی، انواع ایزوله ها، شستشوی دست ها، تفکیک زباله ها، همچنین شاخص ها و فرایندها ی اعتباربخشی توضیحات لازم را به پرسنل طرحی وکاردانشجویی ارائه نمودند .